Warmtetarieven

Er staat in het klantenportaal dat ik geen openstaand voorschot moet betalen, maar dat klopt niet?

Heb je nog niet alle voorschotnota’s betaald? Dan is dit belangrijk om te lezen: in verband met het opstellen van de jaarafrekening komen alle openstaande voorschotnota's van 2023 te vervallen. Dit kan onduidelijkheid geven.

Lees meer
Ik zie mijn dagelijks verbruik niet in het klantenportaal. Hoe kan dat?

Normaal gesproken zie je inderdaad je dagelijks verbruik in het klantenportaal. Omdat wij bezig zijn met opmaken van de jaarafrekening, is het automatisch inlezen van de meterstanden tijdelijk stopgezet. Zodra de jaarafrekeningen gereed zijn, worden de meterstanden met terugwerkende kracht weer ingelezen in het klantenportaal.

Lees meer
Wanneer nemen wij de standen op voor de jaarrekening?

De slimme warmtemeter geeft in ieder geval elke eerste van de maand de meterstanden door. Voor klanten die voor 1 januari 2024 in hun woning zijn komen wonen, gebruiken we de meterstanden van 1 januari als startmoment en de meterstanden van 31 december als eindmoment voor het maken van de jaarafrekening.

Lees meer
Hoe wordt het prijsplafond verrekend?

Op de factuur wordt voor jouw verbruik het hogere Cogas-tarief in rekening gebracht en het verschil met het tarief van het prijsplafond vervolgens gecrediteerd.

Lees meer
Zijn jullie kosten niet veel lager en is het daarom niet oneerlijk mee te gaan met de gasprijs?

Nee, als warmtebedrijf worden wij ook geconfronteerd met directe en indirecte kosten als gevolg van de stijging van de energieprijzen.

Lees meer
Waarom stijgen de prijzen van warmte als ook de gasprijs stijgt?

De ACM stelt ieder jaar de maximumprijs vast voor het leveren van warmte. Dit doen ze omdat je niet kunt overstappen naar een andere leverancier. Dat heeft te maken met het ‘Niet-Meer-Dan-Anders’-principe, bedacht om jou als consument te beschermen, zodat je op het warmtenet niet meer betaalt dan wanneer je gas had gehad.

Lees meer
Waarom zijn de warmtetarieven gekoppeld aan de gasprijs?

De ACM stelt ieder jaar de maximumprijs vast voor het leveren van warmte. Dit doen ze omdat je niet kunt overstappen naar een andere leverancier.

Lees meer
Waarom werken jullie aan een verbruiksoverzicht?

We vinden het belangrijk om je inzicht te geven in je verbruik en kosten, want inzicht hierin zet vaak aan tot energiebesparing.

Lees meer
Hoe weet ik of ik binnen het prijsplafond blijf?

Het prijsplafond is vastgelegd op een jaarverbruik van 37,00 GJ. Binnen deze 37,00 GJ betaal je het lagere tarief van euro 47,38 per GJ. We hebben een tabel gemaakt met het verbruik per maand. Deze kun je als houvast gebruiken.

Lees meer
Wat kan ik zelf al doen om mijn verbruik bij te houden?

Elke meter – slim of analoog- kan afgelezen worden. Op de meterstandenkaart kun je eenvoudig jouw eigen verbruik bijhouden. Je beslist zelf of je dit dagelijks, wekelijks of maandelijks doet.

Lees meer
Hoe krijg ik inzicht in mijn verbruik?

Om te kunnen besparen op je energie en kosten is het handig om te weten wat je verbruikt. Vanaf april 2023 stellen we je een maandelijks verbruiksoverzicht ter beschikking.

Lees meer
Hoe is mijn tarief opgebouwd?

Het tarief is opgebouwd uit vier onderdelen:

- vaste kosten warmte voor verwarming en eventueel warm water
- verbruik warmte (variabele kosten)
- meettarief warmte
- huur afleverset verwarming

Lees meer
Heeft het aantal graaddagen invloed op mijn verbruik?

Het aantal graaddagen per dag is het verschil tussen de temperatuur in huis en de gemiddelde buitentemperatuur op die dag.

Lees meer