Warmtenetten onder de grond

Wij transporteren duurzame warmte via ondergrondse warmtenetten naar steden en wijken. Als een warmtebron bestaat uit restwarmte uit de industrie, dan is toepassing van een warmtepompinstallatie essentieel. Wij leggen de warmtenetten aan, transporteren de warmte en beheren de netten. Vooral in stedelijk gebied zijn warmtenetten een goede optie om over te gaan van verwarming op aardgas naar een CO2-vrij of CO2-arm alternatief.

Warmtenetten boven de grond

In appartementengebouwen, zorginstellingen en flatgebouwen is een bovengronds warmtenet een goede oplossing, we noemen dit ook wel een intern warmtenet. Wij bieden op deze manier een oplossing voor een bestaand inpandig energienetwerk waar duurzame warmte en/of koude naar de verschillende ruimtes wordt gebracht. Een warmtepompinstallatie of eventuele beschikbare restwarmte vanuit de industrie kan hierbij de warmtebron zijn.

Onze ambitie

Samen met partners als gemeenten, woningbouwcorporaties en bedrijven willen wij de energietransitie versnellen. We willen met gezamenlijk voor 2030 in een deel van Twente en in de Sallandse gemeente Hardenberg 25.000 aardgasaansluitingen hebben vervangen door warmteaansluitingen. Onze gezamenlijke projecten in ons verzorgingsgebied dragen bij om onze ambitie te realiseren.