Jonge vrouw geeft hand 1

Cogas staat midden in de samenleving. We dragen graag bij aan de ontwikkeling van verenigingen en stichtingen die een breed maatschappelijk karakter hebben, laagdrempelig en openbaar toegankelijk zijn. Deze verenigingen en stichtingen zijn gevestigd in het verzorgingsgebied van Cogas (negen gemeenten in Twente en in de gemeente Hardenberg).

Ik wil graag een sponsorbijdrage aanvragen!

Ga naar het aanvraagformulier

Voldoet jouw aanvraag aan de voorwaarden?

 • Evenementen, activiteiten en projecten met een breed maatschappelijk karakter op het gebied van sport, welzijn, samenzijn en/of duurzaamheid komen in aanmerking.
 • Het gesponsorde is openbaar toegankelijk én is laagdrempelig
 • De activiteit of het evenement vindt plaats in Twente of de gemeente Hardenberg. De voorkeur gaat sterk uit naar activiteiten binnen ons verzorgingsgebied. Bij aanvragen buiten het verzorgingsgebied (maar wel in Twente) is het een voorwaarde dat de activiteit een breed publiek aantrekt (dus ook klanten uit het verzorgingsgebied)

Dit sponsoren we niet

 • Advertenties of campagnes;
 • Kleinschalige activiteiten of evenementen (minder dan 35 personen);
 • We sponsoren geen straatfeesten
 • We sponsoren geen sportclubs en sportteams; sportevenementen komen wel in aanmerking;
 • Studiereizen en activiteiten voor een studentenvereniging
 • We sponsoren geen activiteiten of projecten die onder de normale exploitatie van een vereniging of stichting vallen (zoals de aanschaf van een aanhangwagen, muziekinstrumenten of steken voor een carnavalsvereniging)

Overige voorwaarden

 • De gesponsorde is onomstreden, niet politiek - of religieus gedreven, geen individu en is niet in (juridisch) conflict met Cogas of Coteq
 • Er worden geen meerjarige contracten afgesloten. De aanvraag moet ieder jaar opnieuw worden ingediend en beoordeeld
 • Sponsoractiviteiten passen bij de strategische pijlers en kernwaarden van Cogas
 • Er zit minimaal 6 weken tijd zitten tussen het moment van aanvraag en de activiteit
 • Activiteiten of evenementen voor cultuur komen via het Cultuurfonds in aanmerking voor een bijdrage
 • Alleen verenigingen en/of stichtingen kunnen een aanvraag indienen
 • Een sponsorbijdrage wordt pas uitgekeerd na afloop van een event of project

Indienen en toekenning sponsoraanvraag

Sponsoraanvragen worden ingediend via het aanvraagformulier op de website van Cogas. Er zijn bedragen van €100, €250 en €500 die kunnen worden toegekend. De sponsorcommissie van Cogas bepaalt of en welk bedrag een aanvraag krijgt toegekend. Binnen 10 werkdagen nadat alle benodigde informatie binnen is, reageert Cogas op de aanvraag.

Tegenprestatie

Er wordt een duidelijke tegenprestatie geleverd door de organisatie die de sponsoring ontvangt. Dit is sowieso online zichtbaarheid op de website van de gesponsorde als ook op de socials. Daarnaast kan dit in de vorm van offline zichtbaarheid, kennisoverdracht, hospitality of een samenwerking. De tegenprestatie wordt met Cogas afgestemd en vastgelegd.