Investeren op meerdere manieren

Duurzame bedrijfsvoering houdt in in de eerste plaats in dat wij onze collega's een werkplek bieden waar ze de ruimte hebben om écht zichzelf te zijn. Waar niemand (ver)oordeelt, maar naar elkaar luistert en van elkaar leert. Waar iedereen met plezier en vol energie naar het werk kan gaan. Een plek die onze mensen de mogelijkheid biedt om te werken aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, waarbij we eigen initiatief waarderen én stimuleren. Dit helpt ons de betaalbaarheid van onze energievoorziening voor onze klanten óók in de toekomst te garanderen. Wij investeren daar volop op in! Dit geldt ook voor onze bedrijfsmiddelen en het zorgdragen voor onze omgeving en het milieu.

Elektriciteit middenspanning

Onze mensen

Voorop staat dat we veilig werken. We willen niet alleen dat onze collega's na elke werkdag weer veilig thuiskomen, maar ook dat onze energie- en data-infrastructuur veilig is voor onze omgeving.

Onze mensen zijn van cruciaal belang om onze strategie te realiseren. Wij bieden ze alle mogelijkheden om zichzelf op professioneel en persoonlijk vlak te ontwikkelen. De energietransitie vraagt om andere kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en netbeheer, maar ook vooral om bevlogen medewerkers. Ook bieden we leer- en opleidingsplaatsen aan.

Zou jij onze collega willen zijn? Neem dan een kijkje op werkenbij.cogas.nl.

20230327 090541

Onze bedrijfsmiddelen

Door middel van verantwoord beheer van onze bedrijfsmiddelen proberen we de energievoorziening voor onze klanten betaalbaar te houden. Dit doen wij door onze huidige infrastructuur daar waar nodig aan te passen, zodat deze ook in de toekomst, binnen een duurzaam energiesysteem, van waarde blijft. Samen met woningeigenaren, gemeenten, woningbouwcorporaties en bedrijven willen we onderzoeken welke verduurzamingsoptie op welke plek voor de lange termijn de juiste is om zo weloverwogen investeringen te doen.

Tubbergen

Zorgdragen voor onze omgeving en het milieu

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. We hebben met ons werk impact op het klimaat en wij gebruiken grondstoffen. We kiezen ervoor om CO2-neutraal te worden en onze voetafdruk te verminderen. We verhogen de circulariteit van onze materialen en passen CO2-beprijzing toe in onze inkoop- en investeringsbeslissingen.

Onze strategische pijlers

We richten ons binnen Cogas niet alleen op duurzame bedrijfsvoering, maar ook op excellent netbeheer en het bijdragen aan de energietransitie in de regio. Ontdek via onderstaande links meer over deze laatste twee pijlers.