De gezichten achter Cogas

De directie is belast met het dagelijks bestuur en is verantwoordelijk voor onder meer de strategie, de vaststelling en de realisatie van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap. Ook is de directie verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, de beheersing van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en de financiering van de onderneming.

De directie opereert onder toezicht respectievelijk goedkeuring van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders en binnen de statutaire bepalingen en de in het Deelnemingsstatuut vastgelegde afspraken. Samen met de raad van commissarissen is de directie verantwoordelijk voor de Corporate Governance structuur van Cogas. De raad van commissarissen benoemt de directie.

Cogas heeft met Gerald de Haan als statutair directeur een eenhoofdige directie. De dagelijkse leiding is in handen van het directieteam van Cogas. Het directieteam bestaat naast Gerald de Haan uit Richard Lohuis en Ronnie Mars. Richard Lohuis is directeur Transitie en Ronnie Mars directeur Operatie.