Een toekomst met 100% duurzame energie

De wereld verandert: ons energiesysteem is in transitie. We werken mee aan een toekomst met 100% duurzame energie. Een toekomst waarin je je huis en je werkplek verwarmt met duurzaam opgewekte warmte. Waarin de stroom die je verbruikt steeds vaker van duurzame energiebronnen afkomstig is.

Ondersteunen bij het verduurzamen

Onze kennis en ervaring, ons regionale karakter en onze positie in de samenleving, stellen ons in staat onze klanten en aandeelhouders te ondersteunen bij het verduurzamen van de energievoorziening in onze regio. Dit doen wij door onze huidige infrastructuur aan te passen, te investeren in nieuwe duurzame netwerken en door een actieve rol te spelen als (kennis)partner op het gebied van de energietransitie voor onze regio.

Je kunt onze bijdrage aan de energietransitie grofweg verdelen in drie thema's, namelijk hernieuwbare gassen, duurzame warmte en een toekomstbestendig elektriciteitsnet.

Hernieuwbare gassen

Hernieuwbare gassen

Biogas, groengas en waterstof

Daar waar mogelijk passen we onze gasinfrastructuur aan voor de toepassing van duurzame gassen. Voor zover de wet het toestaat werken we ook actief mee aan experimenten met nieuwe technologieën, om zo innovatie en verduurzaming te versnellen.

Meer over hernieuwbare gassen

Cogas Stadsverwarming 11

Duurzame warmte

Investeren in nieuwe duurzame netten

We investeren in duurzame warmtenetten en zijn als partner betrokken bij verschillende initiatieven. Zo gaan we samen de inzet faciliteren van warmte uit duurzame bronnen zoals biomassa, biogas, bodemwarmte en restwarmte.

Meer over duurzame warmte

Wierden

Toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk

Netwerk dat altijd in topconditie blijft

We zorgen ervoor dat ons elektriciteitsnetwerk klaar is voor de toekomst waarin zowel de hoeveelheid opgewekte energie toeneemt als ook de hoeveelheid verbruikte energie.

Meer over toekomstbestendig elektriciteitsnet

Onze strategische pijlers

We richten ons binnen Cogas niet alleen op het bijdragen aan de energietransitie in de regio, maar ook op excellent netbeheer en duurzame bedrijfsvoering. Ontdek via onderstaande links meer over deze laatste twee pijlers.