Kennispartner en investeren

Wij willen een actieve rol spelen in de verduurzaming van de energievoorziening in onze regio, waarbij warmte een van de mogelijkheden is. We gaan in warmtenetwerken investeren, om zo de inzet te faciliteren van warmte uit duurzame bronnen zoals biomassa, biogas, bodemwarmte en restwarmte.

Een warmtenet

Een van de oplossingen voor aardgasvrij verwarmen is het warmtenet. Warmtenetten komen in allerlei vormen en maten; van kleinschalige lage temperatuur netten tot een hoge temperatuurnet voor wel 100.000 woningen.

Veel warmtenetten werken met restwarmte; dit is warmte die vrij komt bij productieprocessen in een bedrijf. Het is zonde om deze warmte niet te benutten. Een ondergronds warmtenet brengt de warmte van het bedrijf naar woningen of andere bedrijven. En ook andere bronnen, zoals aquathermie en geothermie kunnen in de toekomst warmte leveren aan woningen en bedrijven. Het inzetten van een warmtepompinstallatie kan de warmte op de juiste temperatuur krijgen. Als deze warmtepompinstallatie draait op groene elektriciteit, zoals zonnepanelen, is het hele proces duurzaam.

Onze strategische pijlers

Het bijdragen aan de energietransitie in onze regio is één van onze strategische pijlers, waar we binnen de Cogas-groep iedere dag hard aan werken. Duurzame warmte is één van de onderdelen die binnen deze pijler vallen, net als een toekomstbestendig elektriciteitsnet en hernieuwbare gassen.