Impact op het netwerk

De afgelopen decennia is de ontwikkeling van de elektriciteitsnetten voorspelbaar geweest. Nieuwe wijken zorgden voor nieuwe aansluitingen en op bestaande aansluitingen groeide het verbruik met ongeveer 3% per jaar. Daarnaast hebben we er altijd voor gekozen om kabels met de hoogste capaciteit te gebruiken, waardoor het gebruik (afname) nog flink kan stijgen voordat er verzwaard dient te worden. De introductie van duurzame opwek van elektriciteit, elektrisch vervoer en duurzame warmte heeft grote impact op onze elektriciteitsnetten. Daarom werken wij aan toekomstbestendig netwerk in ons gebied.

Ontdek meer over de visie van Cogas op het gebied van elektriciteit in onderstaande video.

Samen optrekken

Om op verandering in gebruik en opwek in te kunnen spelen moeten we de externe ontwikkelingen nauwlettender gaan volgen. Wat zijn de plannen van gemeenten en woningbouwcorporaties? Kunnen we aan de hand van big-data de ontwikkeling van elektrisch vervoer en warmtepompen voorspellen en waar zien projectontwikkelaars kansen voor duurzame opwek? Hoe maken we samen met de regio een regionale energiestrategie (RES-Twente) die uitvoerbaar is en efficiënt omgaat met de elektriciteitsinfrastructuur? Samenwerken is hierin het sleutelwoord om de energietransitie te versnellen én te blijven zorgen voor betrouwbare, veilige en betaalbare elektriciteit.

Digital dreams 1155914 1600x1200

Big Data

Datagedreven netbeheer is voor ons essentieel. Daarvoor hebben we tools ontwikkeld die de impact van nieuwe ontwikkelingen en projecten snel inzichtelijk maken. Daarnaast kunnen we de plannen uit de Regionale Energiestrategie Twente, de transitievisies warmte (TVW) en de wijkuitvoeringsplannen per gemeente (WUP) hierin integreren. Dit helpt ons een beeld te geven van de veranderingen die op ons net afkomt en hoe we het hier op kunnen voorbereiden. Door in te spelen op de toekomst met behulp van big data zorgen wij voor een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk.

Investeren in het netwerk

Coteq Netbeheer stelt om de twee jaar een investeringsplan vast waarmee we inzicht geven welke investeringen in ons netwerk de komende periode nodig zijn. In het investeringsplan wordt 10 jaar vooruit gekeken, hiervoor gebruiken we verschillende scenario’s. Dit stelt ons in staat om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de nog onzekere ontwikkelrichtingen en snelheid van de energietransitie. Zo houden én maken we onze energie-infrastructuur geschikt voor transport van energie die steeds duurzamer opgewekt wordt.

Onze strategische pijlers

Het bijdragen aan de energietransitie in onze regio is één van onze strategische pijlers, waar we binnen de Cogas-groep iedere dag op richten. Een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk is één van de onderdelen die binnen deze pijler vallen, net als een duurzame warmte en hernieuwbare gassen.