RVC zittend

Cogas Holding N.V. is een naamloze vennootschap volgens Nederlands recht. Cogas heeft als doel maximale openheid en transparantie te bieden over haar organisatiestructuur, handelen, doelen en resultaten. Goed ondernemerschap en goed toezicht hierop (inclusief de verantwoording daarover), met oog voor de belangen van de aandeelhouders, vormen de pijlers van Corporate Governance. Cogas hecht grote waarde aan goede Corporate Governance. We streven naar een transparante structuur, die recht doet aan de belangen van alle stakeholders.

Roel Cazemier
Riksta Zwart
Roelie Lubbers-Hilbrand
Marlous van der Veen