Warmtewet

Wanneer nemen wij de standen op voor de jaarrekening?

De slimme warmtemeter geeft in ieder geval elke eerste van de maand de meterstanden door. Voor klanten die voor 1 januari 2024 in hun woning zijn komen wonen, gebruiken we de meterstanden van 1 januari als startmoment en de meterstanden van 31 december als eindmoment voor het maken van de jaarafrekening.

Lees meer
Wanneer wijzigt Cogas de tarieven voor warmte?

Per 1 januari 2024. Deze blijven één jaar van kracht.

Lees meer
Als de gastarieven gedurende 2024 stijgen of dalen, wijzigen jullie tarieven dan ook tussentijds?

Nee. Eenmaal per jaar -op 1 januari- wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven één jaar van kracht.

Lees meer
Wat is het doel van de Warmtewet?

De Warmtewet is ingevoerd om consumenten te beschermen en om transparantie te creëren ten aanzien van de tarieven die in rekening worden gebracht bij afnemers van warmte.

Lees meer
Wanneer is de Warmtewet in werking getreden?

De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden.

Lees meer
Wie valt er onder de Warmtewet?

De Warmtewet geldt voor aansluitingen van maximaal 100 Kilowatt.

Lees meer
Heb ik recht op compensatie?

Heb je met een storing te maken gehad en denk je dat je mogelijk in aanmerking komt voor een compensatie, check dan of je aan de voorwaarden voldoet en hoe een compensatie uitgekeerd wordt.

Lees meer
Valt de levering van koude ook onder de Warmtewet?

Vanaf 2020 is de levering van koude onderdeel van de Warmtewet.

Lees meer
Wie houdt toezicht op de naleving van de Warmtewet?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de Warmtewet.

Lees meer
Waar vind ik meer informatie over de Warmtewet?

Bekijk dan bijvoorbeeld de site van de Consuwijzer of het ACM.

Lees meer