Warmtewet

Wat is het doel van de Warmtewet?

De Warmtewet is ingevoerd om consumenten te beschermen en om transparantie te creëren ten aanzien van de tarieven die in rekening worden gebracht bij afnemers van warmte.

Lees meer
Wanneer is de Warmtewet in werking getreden?

De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden.

Lees meer
Wie valt er onder de Warmtewet?

De Warmtewet geldt voor aansluitingen van maximaal 100 Kilowatt.

Lees meer
Heb ik recht op compensatie?

Heb je met een storing te maken gehad en denk je dat je mogelijk in aanmerking komt voor een compensatie, check dan of je aan de voorwaarden voldoet en hoe een compensatie uitgekeerd wordt.

Lees meer
Valt de levering van koude ook onder de Warmtewet?

Vanaf 2020 is de levering van koude onderdeel van de Warmtewet.

Lees meer
Wie houdt toezicht op de naleving van de Warmtewet?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de Warmtewet.

Lees meer
Waar vind ik meer informatie over de Warmtewet?

Bekijk dan bijvoorbeeld de site van de Consuwijzer of het ACM.

Lees meer
Wat houdt het prijsplafond in?

Het prijsplafond houdt in dat je met een laag tot gemiddeld verbruik voor warmte een vast tarief betaalt, dat door de overheid is vastgesteld. Dit om uw energie betaalbaar te houden.

Lees meer
Wanneer wijzigt Cogas de tarieven voor warmte?

Per 1 januari 2023. Deze blijven één jaar van kracht.

Lees meer