Biogashubs en biogasinfrastructuur

Op woensdag 28 juni verwelkomden wij meerdere partijen voor een BEON-workshop over biogashubs en biogasinfrastructuur, georganiseerd door stichting BEON, samenwerkingsverband voor biogrondstoffen en duurzame energie Oost-Nederland. Twence, CCS, Provincie Overijssel, Energiefonds Overijssel, Zuiver Hof van Twente, Noaber Energie, Coöperatie VersnellingNL, BEON en natuurlijk wij gingen in gesprek. Een waardevolle en inspirerende workshop!

Onderwerpen die de revue passeerden

We gingen in gesprek over de de verschillende manieren waarop BEON-deelnemers betrokken zijn bij biogashubs en biogasinfrastructuur. De onlangs geopende biogashub in Oxe passeerde daarnaast de revue. Wat hebben we daarvan geleerd?

Verder spraken we over de grote hoeveelheid nieuwe en vergelijkbare initiatieven die op stapel staan. De aantrekkelijkheid van de SDE++-regeling voor kleine mestvergistingsinstallaties speelt hierbij een belangrijke rol. Een punt van aandacht waarover we spraken is de organisatie en financiering. Hoe kan het beter en hoe kan de overheid daarbij stimuleren? Welke acties zijn nodig?

Lees meer over de SDE++-regeling op de website van onze netbeheerder Coteq, onderdeel van Cogas.

Over BEON

BEON is een samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties in Oost-Nederland. Het doel van BEON is projecten realiseren en technologische routes ontwikkelen voor de zorgvuldige en veelzijdige inzet van biogrondstoffen en duurzame energie voor een beter klimaat. Wij zijn één van de partners van BEON die samenwerken om de uitdagingen van de ingrijpende transitie en het maatschappelijk debat rond duurzame energie en biomassa in het bijzonder met succes aan te gaan.

Lees meer over BEON

Contact opnemen

Meer weten over biogashubs?

Ferdinand Borsje Biogasexpert