Van mest naar biogas

Voor vergisting is dagverse mest nodig. Met een aantal aanpassingen in de stal is het mogelijk de mest direct naar de vergister te pompen. Hierdoor daalt de uitstoot van methaan en ammoniak direct. In de vergister ontstaat biogas. Nadat het vocht en zwavel uit het biogas is gehaald kan het biogas getransporteerd worden met een biogasnetwerk. Het biogas kan direct worden gebruikt of worden opgewerkt naar groengas. Het krijgt dan dezelfde kwaliteit als aardgas en kan worden ingevoed op het gasnet.

Wat van de mest overblijft na vergisting heet digestaat: deze mest ruikt minder sterk en kan goed gebruikt worden om het land te bemesten. Het heeft zelfs zo’n goede werking dat minder kunstmest nodig is.

Samenwerken in een biogashub

Een biogashub verbindt boerderijvergisters. Per boerderij wordt biogas geproduceerd dat met een biogasnetwerk direct naar een afnemer of groengasopwerker gaat. Door de samenwerking in de biogashub is mest vergisten ook interessant voor veehouders die hier zelfstandig onvoldoende mest voor hebben.

Cogas ondersteunt bij de realisatie

Cogas ondersteunt graag bij de realisatie van een biogashub. Dat begint al bij het zoeken naar kansrijke samenwerkingen en het bij elkaar brengen van verschillende partijen. Vervolgens spelen we ook graag een rol door het investeren in het netwerk en het doen van onderhoud en beheer. We werken samen met gemeenten en veehouders om biogashubs te realiseren. In overleg met deze partijen bepalen we de meest passende samenwerkingsvorm.

Meer weten over mestvergisting? Neem dan contact met ons op via biogas@cogas.nl.

Contact opnemen

Meer weten over mestvergisting?

Ferdinand Borsje Biogasexpert