De slimme warmtemeter geeft in ieder geval elke eerste van de maand de meterstanden door. Voor klanten die voor 1 januari 2024 in hun woning zijn komen wonen, gebruiken we de meterstanden van 1 januari als startmoment en de meterstanden van 31 december als eindmoment voor het maken van de jaarafrekening.

Als je in de loop van 2024 in je woning bent komen wonen, gebruiken we voor de eerste jaarafrekening de beginstand als startmoment, en de meterstand van de eerste van de volgende maand (één jaar later) als eindmoment. Ter illustratie: Iemand die op 15 februari ingehuisd is (dus in de woning is gaan wonen), maken we 1 jaar later op 1 maart de jaarafrekening op.

Heb je geen slimme warmtemeter of een slimme warmtemeter met de uitleesfunctie op uit staan? Je ontvangt van ons per post of e-mail een bericht om de warmtestand aan ons door te geven of we plannen een afspraak voor een fysieke opname door een monteur van Cogas Duurzaam.

Meer gerelateerde veelgestelde vragen