Heb ik recht op compensatie?

Heb je met een storing te maken gehad en denk je dat je mogelijk in aanmerking komt voor een compensatie? Kijk dan of je aan de voorwaarden voldoet en hoe een compensatie uitgekeerd wordt.

De Warmtewet

De Warmtewet stelt regels ten aanzien van het toekennen van compensatie in geval van een ernstige storing in de levering van warmte. Deze zijn verder uitgewerkt in een model compensatieregeling warmte die door Energie Nederland is opgesteld. Cogas hanteert bij ernstige storingen deze regeling.

De Warmtewet verplicht ons alle storingen te registreren. Je hebt recht op een vergoeding als het een ernstige storing betreft die langer duurt dan 24 uur.
Per verbruiker is er een compensatievergoeding van 35,- euro bij een ernstige storing van 8 tot 12 uur, vermeerderd met 20,- euro voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur. De storing eindigt wanneer de warmtelevering voor de klanten weer is hersteld.  Als je recht hebt op een compensatie dan hoef je hiervoor zelf geen contact op te nemen. Je ontvangt automatisch bericht van ons.

Meer gerelateerde veelgestelde vragen