Nieuwe warmtetarieven 2024
Vanuit de wet zijn er regels waar ons tarief aan moet voldoen; zo geldt voor warmte het zogeheten niet-meer-dan-anders-principe. Dat betekent dat huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gemiddeld niet meer betalen dan huishoudens met verwarming op gas. We doen er dan ook alles aan om de tarieven laag te houden. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de site van ACM.

Zo is het tarief opgebouwd

Het tarief voor warmte bestaat uit variabele kosten en vaste kosten.
- De variabele kosten hebben betrekking op het verbruik. De hoeveelheid warmte die je verbruikt, meten we in GigaJoule.
- Voor de vaste kosten geldt dat het niet uitmaakt hoeveel warmte je verbruikt. De vaste kosten bestaan uit drie onderdelen:

  • Beheer en onderhoud van het warmtenet
  • Meten van verbruik
  • Huur van de afleverset

Cogas Duurzaam verlaagt het variabele warmtetarief. De vaste kosten gaan in 2024 wel iets omhoog.
Voor zowel de variabele als de vaste kosten geldt dat de tarieven onder het maximale tarief van de ACM blijven. Een overzicht van de kosten staat onder dit nieuwsbericht.

Het prijsplafond vervalt
Om energie betaalbaar te houden, werd door de overheid voor heel 2023 een prijsplafond voor gas, stroom en warmte ingesteld. Dit prijsplafond vervalt per 1 januari 2024. In 2024 betaal je - ondanks dat het prijsplafond energie wordt afgeschaft – minder voor de variabele kosten.

De jaarafrekening
Begin januari ontvang je van ons de jaarafrekening per e-mail of per post. Je kunt deze jaarafrekening dan ook inzien in het klantportaal “Mijn Cogas”. In dit klantportaal krijg je eenvoudig inzicht in jouw verbruik. Daarnaast kun je jouw voorschot aanpassen, wijzigingen doorgeven en belangrijke documenten terugvinden.

Overzicht warmtetarieven 2024

Warmtetarieven 2024