De regeling biedt medewerkers en overige belanghebbenden de mogelijkheid om op een correcte manier vermeende misstanden van algemene, operationele en financiële aard binnen Cogas te melden.

Vermoedens over een misstand of onregelmatigheid kunnen gemeld worden bij meldingscoördinator Fleur Timmerman, f.timmerman@cogas.nl of 06-20407321.

Bekijk de klokkenluidersregeling

PDF