Meer weten?

Wat is het doel van de Warmtewet?

De Warmtewet is ingevoerd om consumenten te beschermen en om transparantie te creëren ten aanzien van de tarieven die in rekening worden gebracht bij afnemers van warmte.

Lees meer
Wie houdt toezicht op de naleving van de Warmtewet?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de Warmtewet.

Lees meer