Belangrijke stap naar aardgasvrij verwarmen van ruim 2.800 woningen en bedrijven komt dichterbij

Hengelo aardgasvrij

Alle warmtebronnen zijn nodig om de regio aardgasvrij te maken. Alleen zon- en windenergie zijn niet genoeg. Een alternatief voor aardgas in het stedelijk gebied is een warmtenet. De wijk Wilderinkshoek staat in het Warmteprogramma van de gemeente Hengelo benoemd als eerste wijk die een alternatief voor aardgas aangeboden krijgt. Daarvoor is het Regionaal Warmtenet Twente een kansrijke optie. Het hoog-temperatuur warmtenet biedt voor oudere en minder goed geïsoleerde woningen een goede, betaalbare en duurzame oplossing. Ook bedrijven kunnen vanzelfsprekend aansluiten.

Financiële bijdrage noodzakelijk

Een warmtenet aanleggen vergt hoge investeringen. Daarom is subsidie nodig om de realisatie van het project rendabel te maken. Twence en Cogas hebben in juni een aanvraag ingediend voor de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS). Dit is een nieuwe regeling, die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitvoert in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, om de aanleg van warmtenetten te versnellen. Deze versnelling draagt bij aan de klimaatdoelen van de overheid om de CO₂-uitstoot van Nederland in 2030 te verminderen.

Stapsgewijs de regio in

Gerald de Haan, algemeen directeur Cogas: “We zijn verheugd dat de subsidie voor de aanleg van het warmtenet is toegekend. Een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van het Regionaal Warmtenet Twente. Met als belangrijkste doel: woningeigenaren van oudere en minder goed geïsoleerde woningen in stedelijk gebied een duurzame en betaalbare energievoorziening voor de toekomst bieden, tegen de laagste maatschappelijke kosten.”

Vol energie vooruit

“Met deze mooie positieve ontwikkeling werken we toe naar de verduurzaming van de regio. Twence heeft warmte beschikbaar om meer dan 100.000 huishoudens van het gas af te halen”, aldus Marc Kapteijn, algemeen directeur Twence. ”Dit zetten we graag, samen met onze aandeelhoudende gemeenten, zo efficiënt mogelijk in. Het RWT is hierbij een kansrijke optie. Gaandeweg werken we aan de ontwikkeling hiervan, waarbij we nog verschillende randvoorwaarden moeten invullen om de daadwerkelijke aanleg ook te kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de keuze van de techniek of de te nemen stappen in de financiële besluitvorming. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met de betrokken RvC's en aandeelhouders”.

Subsidie vergroot betaalbaarheid voor inwoners

De Hengelose gemeenteraad heeft in april dit jaar het Warmteprogramma vastgesteld. Hierin is voor iedere buurt aangegeven welke logische alternatieven er voor aardgas zijn. Hieruit blijkt dat een warmtenet voor een groot deel van Hengelo een geschikt alternatief is. “We zijn blij met de toekenning van deze subsidie. Hierdoor wordt de betaalbaarheid voor onze inwoners vergroot. Een warmtenet wordt hierdoor voor veel inwoners een interessante keuzemogelijkheid”, aldus Remko Cremers projectleider Warmteprogramma Hengelo. Positief is bovendien dat hierdoor ook de aanleg van het warmtenet in Twente tot versnelling komt. Een mooie kans voor de regio en inwoners om op dit alternatief voor aardgas aangesloten te worden.

Belang voor de regio

De toekenning van deze subsidie betekent een belangrijke stap voor Twente in de energietransitie. De gemeenten Borne, Enschede en Hengelo onderzoeken, samen met Twence en Cogas, de mogelijkheden van een regionaal warmtenet. Wethouder Diepemaat (Gemeente Enschede): “We zijn verheugd over deze beschikking. Een regionaal warmtenet kan een flinke impuls geven aan de verduurzaming van het energieverbruik in Twente. Dat is ook de reden dat we de aanvraag voor de WIS samen met Hengelo, Borne en de Provincie actief ondersteund hebben.” Bert Schipper van woningcorporatie Welbions, met woningen in Hengelo en Borne, onderschrijft dit: “Juist voor oudere woningen, die vaak minder goed geïsoleerd zijn, is dit hoog-temperatuur warmtenet een kansrijke optie. Hiermee kunnen wij een deel van ons woningbestand verduurzamen. Belangrijk is wel dat het aan een aantal voorwaarden voldoet, zoals betaalbaarheid en betrouwbaarheid.”