Alle energiebronnen zijn nodig!

Om de klimaatdoelen te behalen en Nederland aardgasvrij te maken hebben we alle energiebronnen nodig: een mix van hernieuwbare gassen, warmte en extra netcapaciteit. We hebben simpelweg nergens genoeg van om aardgas één op één te vervangen. Bovendien verschilt het per wijk of buurt wat de beste oplossing is. Twente zoekt naar duurzame warmtebronnen, als alternatief voor het aardgas, waarmee we onze huizen kunnen verwarmen. ‘Met dit project kan uiteindelijk een vijfde van de Overijsselse woningen worden verduurzaamd”, vertelt gedeputeerde van de provincie Overijssel Tijs de Bree. “En dan met name de minder goed geïsoleerde woningen (gebouwd voor 1995) die met een warmtepomp niet goed te verwarmen zijn. Zo wordt dus ook de druk verminderd op de groeiende elektriciteitsvraag en ons overvolle elektriciteitsnet.’

Oplossing voor minder goed geïsoleerde woningen

Twente kenmerkt zich door de vroegere textielindustrie, waarbij de steden nog over veel oudere arbeidswoningen beschikken. Het verduurzamen van dit type woningen is een grote opgave, omdat ze vaak slecht geïsoleerd zijn en dus moeilijk te verwarmen met aardgasvrije alternatieven. Het hoog temperatuur RWT biedt hierbij uitkomst. Ook doet dit ondergrondse warmtenetwerk geen afbreuk aan de van rijkswege beschermde ‘dorpsgezichten’. Zo behouden we een mooie groene woon-, werk-, leef- en toeristische omgeving.

Open Warmtenet Hoog-Temperatuur

Vanuit Twence is duurzame hoog-temperatuur warmte beschikbaar om woningen en bedrijven op een warmtenet aan te sluiten. Het wordt een open net, waarop in de toekomst alternatieve energiebronnen aangesloten worden. Denk hierbij aan duurzame alternatieve bronnen als geo- of zonthermie of duurzame energiedragers als grootschalige elektrische boilers of waterstofketels. Stapsgewijs wordt het warmtenet verder uitgebouwd.

Gerald de Haan, algemeen directeur Cogas: ‘We zijn verheugd dat de provincie het belang van het Regionaal Warmtenet Twente onderschrijft. De subsidie van de provincie is, samen met de subsidie vanuit de rijksoverheid, een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van dit warmtenet. Met als belangrijkste doel: woningeigenaren van oudere en minder goed geïsoleerde woningen in stedelijk gebied in Twente een duurzame en betaalbare energievoorziening voor de toekomst bieden, tegen de laagste maatschappelijke kosten. De eerste stap hierin is de aanleg van een transportleiding van Twence naar Hengelo, waarmee buurten in Hengelo worden aangesloten. Met die stap kunnen we verder de regio in. De benutting van deze warmte voor de regio is een alternatief voor de realisatie van 50 windmolens of 278 ha zonneparken.‘

Grote gemeentelijke opgave

De Twentse gemeenten staan voor een grote opgave om o.a. de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. Twence en Cogas, met beiden gemeentelijke aandeelhouders, kunnen hierin een aanzienlijke bijdrage leveren door te investeren in een grootschalige warmte-infrastructuur. Marc Kapteijn, algemeen directeur Twence: ‘We werken nauw samen met de provincie, gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions om ervoor te zorgen dat de bewoners in de toekomst mogen rekenen op een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening.’