De intentieverklaring is ondertekend op de boerderij van Martijn Timmermans in Ane. Hij is een van de boeren in de gemeente Hardenberg die van plan is om op zijn bedrijf duurzaam gas te maken. Naast Martijn hebben steeds meer boeren het plan om biogas te maken van de mest van hun vee. Dat gebeurt in een vergister op het eigen erf. Om het biogas in woningen te kunnen gebruiken, wordt het in een speciale installatie omgezet naar groen gas. Daarna kan het via de bestaande gasleidingen naar huishoudens of bedrijven gebracht worden.

Groen gas in bestaande gasleidingen

Gerald de Haan: ‘Groen gas is een belangrijke energievorm voor de toekomst. Vanaf 2050 stromen er alleen nog maar hernieuwbare gassen door ons netwerk, bedoeld voor woningen en bedrijven. We willen regionale biogasnetwerken aanleggen en beheren. Daarvoor is de samenwerking met agrarische bedrijven belangrijk!”