In 2023 hebben we € 16,5 miljoen geïnvesteerd in het uitbreiden en vernieuwen van de energienetten. Dit is noodzakelijk vanwege de grootste verbouwing van het net ooit. Een verbouwing die hard nodig is, want het elektriciteitsnet is vol en de vraag naar energie blijft groeien. Ook in onze regio.  Zo hadden we begin 2023 nog ruimte voor nieuwe grootzakelijke klanten, maar in de loop van het jaar kregen we ook in ons verzorgingsgebied te maken met de gevolgen van file op het middenspannings- en hoogspanningsnet. Sinds midden 2023 (Almelo en Oldenzaal) en eind 2023 (Goor) moeten we onze klanten teleurstellen, zowel afname van elektriciteit als teruglevering van duurzame elektriciteit is voor nieuwe grootzakelijke klanten niet mogelijk. Ook voor bestaande grootzakelijke klanten is uitbreiding van de capaciteit helaas niet meer mogelijk. Dat is een harde boodschap die vraagt om ingrijpende maatregelen.  Samen met de andere netbeheerders en stakeholders kijken we naar oplossingen om ons stroomnet beter te benutten, waaronder congestiemanagement en flexibele contractvormen.  

Een op de drie straten gaat open  

De investeringen van de landelijke en regionale netbeheerders om de Nederlandse gas- en elektriciteitsnetten te verzwaren, lopen de komende jaren op tot € 8 miljard per jaar. Een enorme opgave waarvoor één op de drie Nederlandse straten open moet. Materiaalschaarste en het tekort aan - vooral technisch geschoold - personeel maken de uitdaging nog groter. Terwijl landelijk gewerkt wordt aan het verzwaren van het hoogspanningsnet, zorgen wij dat onze netten voor midden- en laagspanning worden aangepast. Het afgelopen jaar is het ons gelukt om 95% van onze voorgenomen investeringen in het elektriciteits- en gasnet te realiseren. Dankzij de inzet van onze eigen medewerkers én alle samenwerkingspartners voerden we onderhoud en verzwaring uit. Ook voor 2024 hebben we grootse plannen: onze investeringsopgave gaat van € 16,5 miljoen naar € 21,5 miljoen. Voor 2025 is € 22 miljoen begroot. Met het verzwaren van het elektriciteitsnet zijn we er niet. We moeten naar meerdere oplossingen kijken. Denk aan congestiemanagement, nieuwe wetgeving en de inzet van andere energiebronnen, zoals groen gas en restwarmte. We hebben voor de energietransitie alle bronnen nodig.


Mijlpaal voor Regionaal Warmtenet Twente  

Het Regionaal Warmtenet Twente kwam vorig jaar weer een stap dichterbij. Zowel het Rijk als de provincie Overijssel kenden het initiatief subsidie toe. Daarmee gaan we in 2024 samen met Twence een haalbaarheidsstudie doen voor de aanleg van het eerste deel van het warmtenet in Hengelo. Ook groen gas kende succes afgelopen jaar. Het aandeel groen gas in ons gasnet groeide met 45% naar bijna 18 miljoen kuub. Hiermee bieden we 9% van onze klanten een duurzaam alternatief op aardgas.  


Samenwerken in de regio  

Terwijl netcongestie steeds meer van onze aandacht vroeg, werd ook gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES) voor Twente en West-Overijssel, de inzet van ondiepe bodemwarmte in Wierden en bijvoorbeeld het proefnetwerk met waterstof. We legden in kleine kernen 10.000 extra glasvezelaansluitingen aan, wisten 22 nieuwe medewerkers aan te trekken en zetten belangrijke stappen in cybersecurity. Ook hadden we veel aandacht voor veiligheid onder het motto ‘Werk veilig, da’s goed voor elkaar’. Dankzij ieders inzet behaalden we trede 3 van de veiligheidsladder.  


World-Class Workplace  

In 2023 voerden we een organisatiewijziging door om meer wendbaar en slagvaardig te zijn en we startten met een nieuwe strategische koers. Veranderingen die goed uitpakten, zo blijkt ook uit het medewerkersonderzoek. Op alle punten scoorden we hoger dan het jaar ervoor. Dat we opnieuw behoren tot de top drie netbeheerders in Nederland was een fijne afsluiting van het jaar. En dat we het keurmerk World-Class Workplace voor goed werkgeverschap ontvingen is een mooie kroon op het werk van iedereen. Gerald: “Wat Cogas voor mij een World Class Workplace maakt, is de betrokkenheid van de collega’s om, samen met vele partners, de grote verbouwing van Nederland aan te pakken. Waarvoor dank! Samen gaan we vol energie door met het bouwen aan de energietransitie in onze regio: voor de duurzame energie van morgen.”


Meer informatie 

Lees hier het volledige jaarverslag.