De eindafrekening wordt gebaseerd op het werkelijke verbruik op het aansluitadres van de afgelopen 12 maanden. De door jou betaalde voorschotten worden verrekend met jouw verbruikssaldo van de afgelopen 12 maanden. Dit resulteert in het eindafrekeningsbedrag voor jouw aansluitadres.
Als we de meterstand niet automatisch kunnen uitlezen, dan nemen we contact met je op.

Heb je nog niet alle voorschotnota’s van 2023 betaald?
Heb je nog niet alle voorschotnota’s betaald? Dan is dit belangrijk om te lezen:
In verband met het opstellen van de jaarafrekening komen alle openstaande voorschotnota's van 2023 te vervallen. Dit kan onduidelijkheid geven:

  • Omdat het lijkt dat je daardoor geen geld meer hoeft te betalen aan Cogas, terwijl dat nog wel moet.
  • Of het kan lijken dat je (meer) geld terugkrijgt van Cogas, terwijl er nog een verrekening moet plaatsvinden.

Wij verrekenen de betalingen die we hebben ontvangen tussen 31 december 2023 en 15 januari 2024 én de mogelijke teruggave van 2023 met het eerstvolgende termijnbedrag van 2024. Deze voorschotnota wordt rond 15 januari verstuurd.

Meer weten?

Waar is mijn jaarafrekening op gebaseerd?

Voor klanten die voor 1 januari 2023 in hun woning zijn komen wonen, berekenen we de jaarafrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar.

Lees meer