Excellent netbeheer
We blijven zorgen voor een veilige, betrouwbare en betaalbare energie-infrastructuur. Ook zijn we verantwoordelijk voor het faciliteren van de vrije energiemarkt. Om dit te borgen, blijven we investeren in onze infrastructuur en zorgen we voor een adequaat beheer en onderhoud van onze netten. De verwachting is dat de gascrisis door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne langjarig impact heeft op de energieprijzen. Hierdoor nemen de investeringen in verduurzaming, zoals isolatie, zonnepanelen, productie van hernieuwbare gassen, elektrisch vervoer en (hybride) warmtepompen waarschijnlijk een nog grotere vlucht.

In het verzorgingsgebied van Coteq steeg het vermogen van zonnepanelen op woningen met ruim 43% in 2022. Op 26,4% van de woningen liggen nu zonnepanelen. In totaal is er voor 85 megawatt aan vermogen van zonnepanelen aangesloten op ons net, van huishoudens, bedrijven en zonneparken. Dit heeft grote gevolgen voor de gevraagde capaciteit op onze netten, maar Coteq staat net als voorgaande jaren weer in de top 3 van de beste netbeheerders van Nederland. Gemiddeld zat een klant bij Coteq in 2022 9,8 minuten zonder elektriciteit (landelijk 22 minuten) en 15,9 seconden zonder gas (landelijk 70 seconden).


​​​​​​​Versnellen energietransitie
We bereiden ons voor op een toekomst met 100% duurzame energie. We willen dat mensen nu en later op een betrouwbare en betaalbare energievoorziening kunnen rekenen. Het aandeel groengas in onze netten is in 2022 aanzienlijk gestegen. In totaal steeg het percentage groengas met 19% van 10,3 miljoen kuub in 2021 naar 12,3 miljoen kuub in 2022.

Om in de regio een belangrijke stap te zetten in het minder afhankelijk worden van aardgas, hebben Cogas en Twence de ambitie om het Regionaal Warmtenet Twente te realiseren, dat duurzame warmte biedt voor 100.000 woningen in Twente. Dit levert een jaarlijkse besparing op van 125 miljoen kuub aardgas en 225.000 ton CO2. In 2022 is een bidbook opgesteld voor dit project op basis waarvan een subsidieaanvraag ingediend kan worden die de eerste fase van dit warmtenet mogelijk moet maken.

Duurzame bedrijfsvoering
We zetten in op een duurzame bedrijfsvoering. We investeren in de ontwikkeling en veiligheid van medewerkers en we dragen zorg voor onze omgeving en het milieu. Zo heeft Cogas een belangrijke start gemaakt met duurzaamheid door CO2-reductie toe te passen in haar processen.

We hebben de ambitie om de verhouding man/vrouw in het leidinggevend kader (inclusief directie) en raad van commissarissen evenwichtiger te maken. Met de werving van de nieuwe leden van de raad van commissarissen zijn we daarin geslaagd. We bieden onze klanten betaalbare tarieven en zorgen voor een gezonde financiële positie en een acceptabel rendement voor onze aandeelhouders.

Meer informatie
Je vindt het volledige jaarverslag en het jaarbericht 2022 hieronder. Jullie ontvangen begin juni ook de papieren versie van het jaarbericht via jullie teamleider.

Jaarverslag Cogas 2022

Jaarverslag Cogas 2022