Veranderend werkveld

Op de vraag wat het werk van het BI-team bij Cogas zo leuk maakt, antwoordt Maarten: “Het feit dat ons werkveld snel verandert en de enorme hoeveelheid data waarmee we binnen Cogas werken.” Jurgen knikt instemmend: “Een collega heeft een jaar of vijf geleden een transitie in gang gezet van onze oude omgeving naar Wherescape. Intussen hebben we Wherescape alweer uitgefaseerd. We werken nu met Matillion ETL en Snowflake.”

“Met Matillion modelleren we dus de data. We kneden data uit bijvoorbeeld G/Tech en het CAR (Centraal Aansluitregister). Het ontsluiten van de data vindt plaats met behulp van een meta data driven opzet.” Maarten voegt eraan toe: “Vroeger moesten we alle tabellen handmatig configureren.” Een hele opgave die (soms) de tijd niet waard was, terwijl het inzicht wel gewenst was.

Enorme hoeveelheid data

Die enorme hoeveelheid data, waar moet je dan aan denken? “Bij een netwerkbedrijf als het onze maken collega's veel en vaak gebruik van verschillende data. En dan draait het om veel meer dan alleen financiële gegevens,” zegt Maarten. “Denk aan storingscijfers, gegevens over ons netwerk, materialen, energieverbruik, de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie die teruggeleverd wordt, etc.”

Role-based access control

“We hebben ook intussen role-based access control ingericht.” Deze aanpak wordt binnenkort geïmplementeerd in de hele IT-omgeving van de organisatie. “We hebben daarvoor containers gebouwd waarin we de data verladen,” zegt Maarten. “Alles wordt dus direct in de juiste container gezet. Je hebt als het ware één sluis alleen bestemd voor een bepaalde afdeling of groep.” Dat je alleen maar toegang hebt tot data die je echt nodig hebt is een belangrijke ontwikkeling gelet op het type gegevens waar we mee te maken hebben en de cyberveiligheid.

Data warehouse voor rapportages

“We werken dus aan het opbouwen van het data warehouse,” zegt Jurgen. “We stellen daar datasets uit beschikbaar voor gevorderde gebruikers die er zelf direct mee aan de slag gaan om rapportages te maken. Soms ondersteund door ons.” Daarnaast stelt het BI-team ook zelf BI-rapportages samen naar wens van de gebruikers.

Enterprise omgeving

Ons BI-team werkt in een enterprise-omgeving met een grote hoeveelheid data en verscheidenheid aan informatie. Maarten en Jurgen staan samen met de andere collega’s van het team ervoor aan de lat om informatie van data te maken. Dat begint met het maken van bruikbare datasets op een zo efficiënt mogelijke manier, waar we Matillion en Snowflake voor gebruiken. Snowflake maakt veel indruk met het state-of-the-art Cloud Data Platform. Het biedt ons de mogelijkheid om enorme hoeveelheden data te kunnen samenbrengen. Een cruciaal onderdeel van ons bedrijf om zorg te kunnen (blijven) dragen voor de vitale infrastructuur in de regio: onze energie-, coax- en glasvezelnetwerken.

Power bi screenshot

Wij zoeken een collega

Maarten en Jurgen zoeken nog een collega, een senior BI-specialist! Heb jij ervaring op het gebied van business intelligence en spreekt de rol die ons BI-team speelt in de organisatie jou aan? In onderstaande video vertellen Maarten, Jurgen en Jason over hun werk en wat hun werk zo leuk maakt, zoals de prettige werksfeer en de mogelijkheid om thuis te werken. Wil je graag meer weten over de organisatie, het team of de baan? Neem dan vrijblijvend contact op met Linda Bults (HR adviseur) via l.bults@cogas.nl of telefoonnummer 06-50160427.

Meer info over deze baan

Senior BI-specialist gezocht

Jurgen en Maarten zoeken een collega, een senior BI-specialist.

Bekijk deze baan