Doelstellingen 2017

In 2017 zijn in de gemeente Wierden de doelstellingen op gebied van duurzaamheid vastgesteld.
“Doel is dat we in de gemeente Wierden in 2024 in totaal 20% van ons energieverbruik duurzaam opwekken. Voor 2030 is het doel om 30% lokaal op te wekken. Groengas kan hier een goede bijdrage aan leveren”, geeft wethouder Richard Kortenhoeven aan.

De basis van groengas is biogas; een gas dat ontstaat uit vergisting van bijvoorbeeld mest. Biogas kan worden opgewerkt naar groengas. Het krijgt dan dezelfde kwaliteit als aardgas en kan worden ingevoed op het gasnet van Coteq, de netbeheerder in de Cogas-groep.

Eerste mestvergister al in gebruik

In Hoge Hexel is bij varkenshouderij ’n Stol de eerste mestvergister in de gemeente Wierden al in gebruik. Hier wordt groengas ingevoed op het gasnet van Coteq. Er lopen ondertussen ook al een aantal nieuwe initiatieven. Wethouder Richard Kortenhoeven: “We willen samen met onze agrariërs inzetten op mestvergisting. En dan specifiek mono-vergisting waarbij dus enkel en alleen gebruik wordt gemaakt van runder- of varkensmest. De gemeente Wierden is een agrarische gemeente en biedt op dat punt veel perspectief. We hebben in onze gemeente voldoende vee om in 2030 groengas te produceren voor zo’n 2.000 tot 2.500 huishoudens.”

Mestvergisting vermindert de uitstoot van methaan en ammoniak, en biedt de agrariër een nieuw verdienmodel. De gemeente Wierden en Cogas komen graag in contact met melkveehouders en varkenshouders die hier met ons verder over in gesprek willen. “Een uitgelezen kans voor onze agrariërs, onze inwoners en de gemeente”, aldus Kortenhoeven.

monteur bij pelletkachel
20180405 Cogas Werkzaamheden web 10 1
20180406 Cogas Werkzaamheden web 27 1
201806162 origineel2987 Monteurs Rick Lempsink 1 2

Informatiebijeenkomst

Op korte termijn organiseren we een informatiebijeenkomst bij Varkenshouderij ’n Stol in Hoge Hexel. De gemeente Wierden, CCS Energie-advies en Cogas zijn hier aanwezig om bezoekers meer te vertellen over de mogelijkheden van mestvergisting. Belangstellenden kunnen dan de groengasinstallatie bekijken en meer horen over de mogelijkheden.

Geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Stuur dan je contactgegevens naar duurzaam@wierden.nl en je ontvangt vervolgens een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst.

Neem contact op

Aan de slag met biogas, of heeft u nog vragen?

Ferdinand Borsje Biogasexpert