Dit bericht komt van de website van de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een herstelbesluit genomen over het maximumtarief voor het vastrecht voor warmte. Met het herstelbesluit verlaagt de ACM het maximumtarief voor het vastrecht voor alle huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet. Het gaat om een verlaging van maximaal €36 inclusief btw per jaar. Deze verlaging geldt vanaf 1 januari 2024.

Aanleiding voor het herstelbesluit is een onjuiste invoer in het rekenbestand waarmee de ACM het maximumtarief voor het vastrecht had bepaald. Warmteleveranciers mogen zelf hun tarieven bepalen, maar mogen nooit méér vragen dan het maximumtarief dat is vastgesteld door de ACM. Warmteleveranciers die dit jaar een vastrecht rekenden dat hoger is dan het aangepaste maximumtarief moeten hun tarief met terugwerkende kracht verlagen tot het herstelde maximumtarief. Het is dus niet zo dat alle warmteverbruikers dit jaar €36 terugkrijgen van hun leverancier.

Warmteleveranciers mogen zelf bepalen hoe zij het nieuwe tarief in de rekening verwerken, zo lang de warmteverbruiker dit jaar niet meer dan het nieuwe maximumtarief betaalt. Dit moet uiterlijk bij de jaar- en eindafrekening over (een deel van) 2024 verwerkt zijn.

De ACM staat in contact met de warmtesector over de uitvoering van het herstelbesluit. De warmteleveranciers hebben tijd nodig om het herstelbesluit op een zorgvuldige manier uit te voeren en zullen hun klanten hier binnen een redelijke termijn over informeren.

De herstelde maximumtarieven voor het vastrecht zijn incl. btw:

  • Verwarming en warm kraanwater: €582,82 per jaar (was € 618,82)
  • Alleen verwarming: €291,42 per jaar (was € 309,41)
  • Alleen warm kraanwater: €291,42 per jaar (was € 309,41).

De manier waarop de ACM de maximumtarieven moet bepalen staat in de Warmtewet. De ACM stelt het maximumtarief voor het vastrecht vast aan de hand van de gemiddelde kosten van een huishouden met een gasgestookte combi-ketel. Dit wordt de gasreferentie of het niet-meer-dan-anders principe genoemd. Door een onjuiste invoer in het rekenbestand heeft de ACM de gemiddelde kosten voor het onderhoud van een gasgestookte combi-ketel dit jaar te hoog ingeschat. De ACM heeft extra maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Wat betekent dit voor de klanten van Cogas?

Omdat het nieuwe maximale tarief lager ligt dan het huidig tarief, verlaagt Cogas het tarief naar het nieuwe maximale tarief. We bekijken wat dit concreet voor onze klanten betekent. Ben jij een klant van Cogas Duurzaam? Dan ontvang je van ons meer informatie zodra er meer bekend is. Tot die tijd hoef jij niets te doen. 

Zodra er updates beschikbaar zijn, lees je die terug in dit bericht.