Strategische visie Cogas 2017 -2021 gepresenteerd

    Cogas heeft haar strategische visie voor de periode 2017-2021 vastgesteld.
    Deze strategische visie is op 7 september 2016 gepresenteerd aan de gemeenteraden en colleges van B&W van de aandeelhoudende gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst heeft Cogas de gemeenteraden en colleges ook geinformeerd over ontwikkelingen met betrekking tot de activiteiten van Cogas op het gebied van duurzaamheid en netbeheer voor gas en elektriciteit.

    Hieronder kunt u de strategische visie 2017-2021 en de presentatie bekijken.

    Strategie Cogas 2017 2021
    Presentatie radenconferentie 7 september 2016