Privacy statement

 • Cogas respecteert en beschermt uw privacy. Bij onze website is het uitgangspunt dat u deze zoveel mogelijk kunt bezoeken zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken. Het kan voorkomen dat Cogas persoonsgegevens over u verzamelt wanneer u deze website bezoekt. Cogas stelt alles in het werk om de door uw verstrekte persoonsgegevens te beschermen.

  Cogas houdt zich vanzelfsprekend in ieder geval aan alle relevante wettelijke regels inzake privacybescherming.

  Verwerken van persoonsgegevens
  De door u verstrekte informatie wordt door Cogas gebruikt voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft. Cogas verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens daarnaast ten behoeve van de bedrijfsvoering, om producten en diensten die voor u interessant kunnen

 • zijn onder uw aandacht te brengen en beschikbaar te stellen en voor onderzoeksdoeleinden en webstatistieken.

  Cogas zal op basis van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel persoonsgegevens verstrekken. Persoonsgegevens worden in principe verder niet aan derden verstrekt.
  In die gevallen waar die verstrekking, anders dan op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel, wel plaatsvindt, wordt met deze derde een overeenkomst afgesloten waarin de geheimhouding van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

  Uw rechten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens
  De wet bescherming persoonsgegevens geeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt Cogas vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt.

 • Als dit het geval is, kunt u Cogas verzoeken om een (schriftelijk) overzicht van die gegevens. Cogas mag u hiervoor administratiekosten in rekening brengen.

  Als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn of dat Cogas uw gegevens niet mag verwerken, dan kunt u Cogas verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.
  Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Cogas kunnen niet verwijderd worden.

  Cogas laat u binnen vier weken weten in hoeverre Cogas aan uw verzoek kan voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, zal Cogas u vragen om u te legitimeren. Stuur uw vraag of verzoek schriftelijk naar Cogas o.v.v. ‘privacy’ via info@cogas.nl of:

 • Cogas
  Postbus 71
  7600 AB Almelo

  Cookies
  Cogas maakt gebruik van Google Analytics om uw gebruik van onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Daarnaast gebruikt Cogas een beperkt aantal cookies. Bekijk hier wat dit voor u betekent.

  Internetsites van derden
  Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de website van Cogas zijn verbonden.

  Wijzigingen Privacy Statement
  Cogas behoudt zich het recht om wijzigingen in dit Privacy Statement aan te brengen. Wij adviseren u dan ook geregeld dit Privacy Statement te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.