Reactie netbeheerders op onderzoek: Uw energiemeter thuis is correct en nauwkeurig

 • De extreme situaties uit het onderzoek komen in de praktijk alleen in zeer uitzonderlijke gevallen voor.

  De universiteit Twente heeft laten zien dat ze in hun laboratorium afwijkingen kunnen forceren in de slimme meter. Veel consumenten zijn nu bezorgd of hun meter wel goed functioneert. Het is belangrijk om te weten dat de kans bijzonder klein is dat de extreme situaties uit het onderzoek zich ook bij mensen thuis voordoen. Dat laat Netbeheer Nederland namens alle netbeheerders weten.

  Je kunt de resultaten van het onderzoek niet zomaar vertalen naar wat er in huis gebeurt. Nederlandse consumenten kunnen er dan ook op rekenen dat hun meter goed en nauwkeurig is. In de praktijk zijn geen meters gevonden die meer aflezen dan het echte verbruik.

 • Onderzoek bij mensen thuis

  Netbeheer Nederland kent het onderzoek van de Universiteit Twente al sinds 2015. We hebben dit zeer serieus genomen. We hebben toen meteen twee dingen gedaan: we hebben het onderzoek overgedaan, samen met de Universiteit Twente en het Van Swinden Laboratorium. In dezelfde extreme lab-omstandigheden vonden we inderdaad afwijkingen.

  Verder zijn we gaan kijken naar praktijkgevallen. Energieleveranciers konden aan ons doorgeven als klanten grote twijfels hebben over de hoogte van hun energieverbruik. In tientallen gevallen is onderzocht waar dat aan lag: aan de meter of aan iets anders. In alle gevallen is een logische verklaring gevonden en was de meter correct. De oorzaken van het verhoogde verbruik verschilden: van een elektrische kachel tot

 • gezinsuitbreiding en van een vijverpomp tot een defecte sauna. Het hogere verbruik uit de laboratoriumsituatie, is in de praktijk dus nog niet voorgekomen. We dit ook in de toekomst niet, maar we blijven dit soort onderzoeken uitvoeren.

  Vragen? Meer weten in 5 stappen

  We begrijpen heel goed dat consumenten toch met vragen zitten naar aanleiding van het onderzoek. Heeft u vragen over de hoogte van uw energieverbruik? Volg dan dit stappenplan:

  1. Check zelf of uw eigen energieverbruik onverklaarbare verhogingen of verlagingen heeft – heeft u die niet, dan is er geen aanleiding om nader onderzoek te doen.
  2. Heeft u wel onverklaarbare afwijkingen: vergelijk

 • deze met het verbruik van vergelijkbare huishoudens – dat kan via https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water.

  3. Vindt u dat dit hoger is dan anderen? Kijk dan of dit te verklaren valt door een gewijzigd energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan verandering in uw gezinssamenstelling; nieuwe – of juist heel oude – apparaten; ‘grootverbruikers’ als elektrische boilers, vijverpompen of waterbedden. Deze verklaringen zijn namelijk het meest voorkomend. Een lijst van verborgen ‘energieslurpers’ vindt u hier: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/grote-energieslurpers/

  4. Heeft u nog steeds geen verklaring

 • voor uw energieverbruik? Vraag uw energieleverancier om met u mee te denken: zodat u nauwkeuriger kunt controleren waar uw verhoogd verbruik vandaan komt.

  5. Is er dan nog steeds sprake van onverklaarbare verhoging? Dan kan uw netbeheerder een gespecialiseerde doormeting komen maken van de elektriciteit in uw woning. Soms komen daar nog onverwachte technische oorzaken naar voren.

  Netbeheerders verantwoordelijk voor correcte registratie

  Tot en met 2020 krijgen alle Nederlandse huishoudens een slimme energiemeter aangeboden. In 2010 besloot het Ministerie van Economische Zaken dat de slimme meter belangrijk is om consumenten inzicht te geven in hun eigen energieverbruik. Dat helpt om energie – en

 • geld – te besparen. De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor correcte registratie van uw energie.

  De slimme energiemeters zijn inmiddels bij 3 miljoen huishoudens geïnstalleerd. Ze voldoen dan ook aan strenge Europese normen. Het Agentschap Telecom Metrologie houdt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken toezicht op de nauwkeurigheid van de moderne meter.

  Het is de verantwoordelijkheid van de Netbeheerders dat meterstanden kloppen en dat de meter in huis correct en nauwkeurig werkt. Daar staat Netbeheer Nederland voor – daar kan de Nederlandse Consument op vertrouwen.

 • Vragen

  Kunnen alle meters te maken hebben met afwijkingen?

  Uit de berichten is de indruk ontstaan dat bepaalde meters gevoeliger zijn en afwijkingen kunnen vertonen. De netbeheerders hebben toen een lijst op de site gezet met alle meters uit het onderzoek van de Universiteit Twente. Even voor de duidelijkheid: Alle meters in Nederland voldoen aan de geldende eisen en functioneren onder normale omstandigheden op een juiste manier. De resultaten uit het onderzoek traden alleen op in extreme situaties die normaal – dus bij u thuis – niet of nauwelijks voorkomen.

  Kan ik mijn meter laten controleren? Wat is dat? En heeft het zin?

  Wij spreken van een controlemeting van een meter. Die kan worden gedaan als eerst andere stappen zijn

 • gezet om de hoogte van uw energieverbruik te checken. Is er geen verklaring voor afwijkend energieverbruik? Dan kan de netbeheerder een gespecialiseerde controlemeting komen doen van de elektriciteit in uw woning. Soms komen daar nog onverwachte technische oorzaken naar voren.

  In deze gevallen testen we de meter bij u thuis. Als het nodig is over een langere tijdsperiode. Zo kunnen we alle mogelijke beïnvloedingen die in uw huis plaatsvinden, registreren.