Klantevredenheidsonderzoek winkelcentrum Zwolle Zuid

 • Ieder jaar doet Cogas een klanttevredenheidsonderzoek. Eind januari 2017 is dit onderzoek gehouden in het project winkelcentrum Zwolle Zuid. In dit artikel lees je de resultaten van dit onderzoek. Waarop scoorde Cogas goed en wat kunnen we nog verbeteren? Aan het klanttevredenheidsonderzoek was ook een verloting verbonden. Een van onze klanten won en jaar gratis vastrecht koude


 • Over het onderzoek
  De klanten konden de enquête zowel schriftelijk als online invullen. De respons was 25%.
  We hebben onder andere vragen gesteld over de algemene dienstverlening, exploitatie, folder en het warmtenet. Belangrijke conclusie: 76 % van onze klanten is tevreden over de warmte-, koude-, en warm tapwater levering. Daarnaast scoorden we de volgende rapportcijfers:

  • Monteurs/meteropnemers: 6,7
  • Algemene dienstverlening: 6,6
  • Telefonisch contact: 7


 • Pluimen
  In het onderzoek konden klanten ook aangeven waarvoor zij Cogas een pluim zouden willen geven. We kregen complimenten voor:

  • Afhandeling meldingen worden vlot behandeld/afgehandeld
  • Probleemloze leveringen
  • Weinig storing
  • Informatieverstrekking
  • Service en dienstverlening exploitatie
  • Kwaliteit en betrouwbaarheid levering warmte
  • Klantvriendelijk
  • Deskundig


 • Verbeterpunten
  Respondenten noemden de volgende verbeterpunten:

  • Folder warmtenet uitgebreider maken met meer beeldmateriaal
  • Meer informatie over de conditie en toekomst van de stadsverwarming
  • Jaar-/eindafrekening meer specificeren
  • Vastrechtprijs zien ze graag lager, met name de koude
  • Enkele behoefte aan toch wat meer informatie
  • Meer openheid en duidelijkheid m.b.t. het vastrecht
  • Klantportaal (inzien verbruiks- en financiële gegevens)
  • Meer informatie over het systeem


 • Gelukkige winnaar
  Als extra prikkel om zoveel mogelijk ingevulde enquêtes te ontvangen, heeft Cogas een loting gehouden onder alle respondenten. De heer Merkx is de gelukkige winnaar geworden. Hij heeft een jaar lang gratis vastrecht koude ontvangen. De heer Merkx en zijn vrouw vonden het leuk dat de prijs persoonlijk aan hen overhandigd werd door Erwin Prinsen, teamleider Duurzaam Exploitatie.

 • klanttevredenheidsonderzoek-2016
 • Wat doen we met de resultaten?
  Cogas is zeer tevreden met de pluimen en waardeert de openheid van klanten over de verbeterpunten (klanten mogen natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor suggesties). Cogas gaat de verbeterpunten de komende tijd verder uitwerken. Belangrijke ontwikkelingen melden we persoonlijk aan onze klanten. Ook via onze website houden we u op de hoogte.