Twence en Cogas hebben de ambitie om meer dan 100.0000 woningen en bedrijven van het aardgas te halen met een nog te realiseren Regionaal Warmtenet Twente. Twence en Cogas, beiden publieke partijen, hebben na vertrek van partner Ennatuurlijk eind maart besloten samen verder te gaan. ‘We dekken als publieke partijen, met de Twentse gemeenten als aandeelhouders, samen de volledige keten af van producent tot leverancier. We staan aan het begin van een grote uitdaging, waarin ons eerste doel blijft om Hengelo aan te sluiten. Wij blijven ons maximaal inzetten en zorgen ervoor dat de duurzame warmte bij de mensen thuiskomt’.

Een duurzame en betaalbare energievoorziening voor de toekomst

Vanuit Twence is er nu al voldoende duurzame hoge temperatuurwarmte beschikbaar om woningen en bedrijven op het Regionaal Warmtenet Twente aan te sluiten. Met deze warmte kunnen Twence en Cogas een substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van de regio. Het warmtenet moet een open net worden, waarop in de toekomst alternatieve energiebronnen kunnen worden aangesloten. Levering van warmte is hierdoor altijd verzekerd, ook voor de langere termijn. Stapsgewijs willen beide partijen het open warmtenet verder uitbouwen, om uiteindelijk 100.000 woningen te voorzien van duurzame warmte.

Subsidie van de rijksoverheid noodzakelijk

Om Nederland aardgasvrij te maken zijn alle duurzame energiebronnen nodig. Ter vergelijking: de warmte die nu al vanuit Twence beschikbaar is voor 100.000 woningen staat gelijk aan 50 windmolens of 278 ha zonnepanelen. Het warmtenet is bovendien geschikt voor minder goed geïsoleerde woningen in stedelijk gebied. Bewoners met oudere woningen kunnen zo toch (snel) van het aardgas af en in hun eigen tempo hun woning (later) verder isoleren. De uitdaging is om de warmte betaalbaar naar woningen en bedrijven te brengen. Dit kan alleen als de rijksoverheid hiervoor een subsidie beschikbaar stelt. De aanleg van het RWT vereist namelijk forse investeringen aan de voorkant. Het hoofdtransportnet moet zwaar genoeg zijn voor de uitrol in de toekomst, terwijl in de eerste fase van exploitatie het aantal aansluitingen nog beperkt is. Twence en Cogas willen om o.a. de onrendabele top te financieren samen de Warmte Infrastructuur Subsidie (WIS) aanvragen. De verwachting is dat aanvragen per 1 juni 2023 ingediend kunnen worden bij de rijksoverheid. Alles met maar één doel: een betaalbaar en betrouwbare energievoorziening voor de toekomst voor de inwoners in stedelijk Twente, te beginnen met Hengelo.

Samenwerking in de regio

Om het RWT te realiseren werken Twence en Cogas nauw samen met een groot aantal lokale en regionale stakeholders, zoals RES Twente, gemeenten Hengelo, Enschede en Borne. Naast de samenwerking met lokale en provinciale overheid werken we ook samen met bedrijven en instellingen die interesse hebben om zich aan te sluiten op het RWT. Met woningcorporatie Welbions zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheden om corporatiewoningen in de wijk de Nijverheid in Hengelo aan te sluiten op het RWT.

Neem contact op

Meer weten?

Johan Koeman Programmamanager warmte