Zo werkt stadsverwarming

Stadsverwarming, ook wel een warmtenet genoemd, is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen en het kraanwater op temperatuur te brengen.
Aangesloten zijn op stadsverwarming heeft een aantal voordeel: het is comfortabel, er is leveringszekerheid, het is ruimtebesparend, veilig en duurzaam.

In het gebouw aan de Huttenweg in Almelo staan zeven ketels. Vijf ketels leveren warmte uit duurzame bronnen: er staan vier houtgestookte biomassaketels en een biogasketel. Daarnaast zijn nog twee ketels die werken op aardgas. Deze ketels zijn nodig om de extra vraag aan warmte op te kunnen vangen tijdens de koude winterdagen.

Maar hoe werkt dit nu, warmte opwekken via biomassa en via biogas? Bekijk het in de video hieronder.

Warmte via biomassa

De biomassaketels zijn geschikt voor houtsnippers en houtpellets. Door Cogas wordt er gebruik gemaakt van houtpellets. In het energiegebouw wordt de biomassa opgeslagen. Gemiddeld eens per twee weken wordt er nieuwe biomassa aangeleverd.

Warmte via biogas

Het proces begint op de vuilstort ‘t Rikkerink in Ambt Delden. Het afval dat hier gestort is, ondergaat een biologisch proces. Bij dit proces komt zogenaamd stortgas vrij. Dit noemen ze ook wel biogas.
Het biogas gaat via een leiding van 11 kilometer naar het energiegebouw van de stadsverwarming in Almelo. Hier wordt het biogas omgezet in duurzame warmte.

Warmte in de woning

De warmte uit het biogas en de biomassa gebruiken we om een grote hoeveelheid water -die is opgeslagen in een enorm buffervat- te verwarmen. Dit warme water gaat door een transportleiding die bijna 31 kilometer lang is en komt op deze manier bij de woningen terecht.

Stortgas
Houtsnippers
Cogas Stadsverwarming 9

Veelgestelde vragen

Wanneer nemen wij de standen op voor de jaarrekening?

De slimme warmtemeter geeft in ieder geval elke eerste van de maand de meterstanden door. Voor klanten die voor 1 januari 2023 in hun woning zijn komen wonen, gebruiken we de meterstanden van 1 januari als startmoment en de meterstanden van 31 december als eindmoment voor het maken van de jaarafrekening.

Lees meer
Ik hoor lucht of een borrelend geluid in mijn stadsverwarming na afloop van het onderhoud.

Er kan lucht komen te zitten in de leidingen tijdens de werkzaamheden, dit lost zich bijna altijd vanzelf op.

Lees meer

Ik vermoed een hoog verbruik, wat nu?

Neem contact met ons op