Op donderdag 30 maart heeft Suzanne Sweerman namens Ennatuurlijk formeel aangekondigd zich terug te trekken als partner voor de ontwikkeling van het Regionaal Warmtenet Twente (RWT). De aanleiding is het wetsvoorstel van de Wet collectieve warmtevoorziening van minister Jetten, waarin wordt bepaald dat de infrastructuur van warmtenetten in handen moet zijn van een of meer publieke partijen of waarbij publieke partijen door een meerderheidsaandeel in het warmtebedrijf doorslaggevende zeggenschap hebben.

Zeggenschap noodzakelijk voor leveringszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid

Suzanne Sweerman, directielid bij Ennatuurlijk: ‘De Warmtewet verplicht tot leveringszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid en dat kunnen wij niet garanderen met een minderheidsbelang. Het geeft ons dan onvoldoende grip op de bedrijfsvoering en het managen van de risico's. Dat zijn voor Ennatuurlijk noodzakelijke voorwaarden. Daarom hebben we de keuze gemaakt om een stap opzij te zetten voor het Regionaal Warmtenet Twente (RWT). We zijn teleurgesteld dat we ons tot deze stap genoodzaakt voelen. Het ontwikkelen van nieuwe warmtenetten versnelt de energietransitie en dat is precies onze missie bij Ennatuurlijk. We gaan ons nu focussen op bestaande klanten en assets, zoals in Enschede, het verder verduurzamen van onze grote warmtenetten en het versterken van onze positie in kleine collectieve netten. Daarover zijn we in gesprek met onze partners.’

Volledige keten

Bert Frowijn, directeur Innovatie & Projecten Twence, en Richard Lohuis, directeur Transitie Cogas, betreuren dit. ‘Onze samenwerking was enorm fijn, waarin we een gezamenlijke verantwoordelijkheid namen in het verduurzamen van de regio. Maar we begrijpen de situatie waarin Ennatuurlijk zich bevindt’. Betekent dit een stap terug voor het RWT? ‘Nee, het Regionaal Warmtenet Twente wordt volop doorontwikkeld door de beide publieke partijen Cogas en Twence. We dekken als publieke partijen, met de Twentse gemeenten als aandeelhouders, samen de volledige keten af van producent tot leverancier. We staan aan het begin van een grote uitdaging, waarin ons eerste doel blijft om Hengelo aan te sluiten. Wij blijven ons maximaal inzetten en zorgen ervoor dat de duurzame warmte bij de mensen thuiskomt’.

Suzanne Sweerman: ’Hopelijk versnelt onze stap opzij de realisatie van een Regionaal Warmtenet Twente met de gewenste publieke aandeelhouders. De publieke-private droom waarmee we duurzame warmte kunnen leveren aan 100.000 huishoudens is nog steeds een lonkend perspectief en die droom blijven we aanmoedigen, alleen nu vanaf de zijlijn.’

monteur bij pelletkachel

Regionaal Warmtenet Twente

In Twente kunnen we een belangrijke stap zetten in de energietransitie. Er is voldoende warmte beschikbaar om meer dan 100.000 woningen en bedrijven van het gas te halen in stedelijk gebied. Wat nu nodig is, is de warmte naar de mensen toe brengen. Samen met gemeenten verkennen Twence en Cogas deze toekomstgerichte en open regionale infrastructuur die warmte kan leveren in heel Twente, van Haaksbergen tot Almelo. Te beginnen met de aanleg van een hoofdtransportnet naar Hengelo. Vooral voor oudere wijken in de steden is een Hoog Temperatuur (HT)-warmtenet qua comfort en kosten een zeer aantrekkelijk alternatief. Door de aanleg van een regionaal net komt een duurzame oplossing voor deze wijken letterlijk dichterbij.