Ernstige storingen zijn storingen die langer duren dan 8 uur en die leiden tot onderbreking in de levering van warmte met uitzondering van voorziene onderbrekingen.

Voorziene onderbrekingen zijn onderbrekingen die van tevoren worden aangekondigd, bijvoorbeeld omdat er onderhoud moet worden gepleegd. Na elke storing wordt gekeken of er recht is op een compensatieregeling.