De genoemde termijn van 8 uur start voor alle verbruikers die door de onderbreking getroffen worden op het moment dat Cogas de eerste melding van een onderbreking ontvangt of wanneer we die zelf constateren (als dat eerder is). De storing eindigt wanneer de warmtelevering voor deze klanten weer is hersteld. Voor een storing in de afleverset en/of aansluiting van Cogas geldt mogelijk een andere termijn. Hiervoor verwijzen wij je naar artikel 4 van het model compensatieregeling bij warmte.