Als je recht hebt op een vergoeding in verband met een storing maken wij die automatisch aan je over. Je ontvangt de vergoeding binnen 6 maanden na het herstel van de onderbreking, zoals dat vastligt in de Warmtewet. Wij streven er uiteraard naar om je eerder te betalen.