De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de naleving van de Warmtewet.

Per 1 april 2013 hebben de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hun krachten gebundeld in een nieuwe toezichthouder: de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. De ACM stelt ook maximumtarieven vast die voor de levering van warmte in rekening mogen worden gebracht.

Meer gerelateerde veelgestelde vragen