De warmtemeter in de warmte-afleverset meet de hoeveelheid water die door de set stroomt, en het verschil in temperatuur van het water dat wordt aangevoerd en dat retour gaat.

Door de meter wordt dan exact uitgerekend hoeveel energie is verbruikt voor het verwarmen van de woning en voor het opwarmen van warm tapwater. Dit wordt uitgedrukt in Gigajoule (GJ).