Vanaf 2020 is de levering van koude onderdeel van de Warmtewet. Bij onze bestaande projecten is de levering van koude voor 2020 gestart. Daarom vallen projecten niet onder de Warmtewet.

Warmte koude projecten die na 2020 starten, vallen hier wel onder.

Meer gerelateerde veelgestelde vragen