Cogas

Wie beheert mijn elektriciteits- en of gasaansluiting?

Coteq Netbeheer is de onafhankelijke elektriciteits- en gasnetbeheerder binnen de Cogas-groep. Onze collega's van Coteq Netbeheer zorgen voor een veilig en betrouwbaar transport van gas en stroom naar je woning of bedrijf. Daarnaast zorgen zij voor de aanleg en het onderhoud van het gas- en elektriciteitsnet.

Lees meer
Klopt het wel dat er iemand zonder afspraak bij mij aan de deur komt?

Ja, het komt wel eens voor dar er iemand zonder afspraak bij je aan de deur komt. Medewerkers van Cogas kunnen jouw aansluiting of slimme meter controleren. Deze medewerker kan zich altijd legitimeren met een pasje van Cogas.

Lees meer