Hof van Twente: ECHT energiebewust

 • If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Een spreuk die volgens André Oosting een-op-een aansluit bij de Energiecoöperatie Hof van Twente (ECHT), waarvan hij voorzitter is. “Samen met inwoners, ondernemers en instellingen werken we aan de opwekking en het gebruik van schone energie in onze gemeente. Het zou te gek zijn als we straks eigen velden met PV-panelen en windturbines hebben.”

  De oprichting van de lokale energiecoöperatie komt voort uit een sterke persoonlijke drive van Oosting om zelf een steentje bij te dragen op het gebied van duurzaamheid. Naar eigen zeggen balanceert hij tussen idealisme en realisme. “We hebben de wereld te leen van onze kinderen en kleinkinderen en met geleende spullen moet je zuinig omgaan. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat er een soort stille

 • revolutie gaande is. Je ziet dat steeds meer mensen het gehad hebben met bijvoorbeeld de grote energieleveranciers en verzekeraars. Overal in de samenleving ontstaan initiatieven om dit soort dingen zelf op te pakken.”

  Via zijn werk kwam Oosting in aanraking met de Lochemse energiecoöperatie. Het zette hem aan het denken: waarom doe wij in onze gemeente niets aan de verduurzaming van de energievoorziening? “We kunnen heel veel zelf, als we het maar samen doen. Ik ben gaan kijken of ik mensen in mijn netwerk en binnen de gemeente enthousiast kon krijgen voor de oprichting van een energiecoöperatie voor Hof van Twente. We hebben een aantal werkgroepen geformeerd en sinds oktober 2013 is ECHT een feit. Een direct winstoogmerk hebben we niet, alles is nu nog liefdewerk oud papier. Maar om uit te groeien tot

 • een coöperatie die op eigen benen staat, is geld nodig. Van bedrijven en instellingen, maar ook van inwoners. We hebben nu 63 leden, maar om onze plannen door te zetten, is power nodig. Hoe meer leden, hoe beter!“

  Stip op de horizon
  Plannen en ambities heeft ECHT genoeg. “We willen dat in 2025 50% van de energie in Hof van Twente duurzaam wordt opgewekt. Dat is onze stip op de horizon. Dit sluit ook aan bij de doelstelling van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn”, vertelt Oosting. In eerste instantie richt ECHT zich op het besparen van energie en het stimuleren van het gebruik van duurzame energie. Ook daarbij wordt gebruik gemaakt van de gezamenlijke kracht. ECHT kan bijvoorbeeld 100% pure energie inkopen bij de Raedthuys-groep en dit tegen een gunstig tarief

 • aanbieden aan haar leden. Ook doet een werkgroep onderzoek naar de plaatsing van houtkachels. Deze kunnen dienen voor de verwarming van woningen, maar bijvoorbeeld ook van zwembaden. Bovendien zijn er ‘buurtambassadeurs’ actief, die hun buurt mobiliseren om gezamenlijk besparingsacties op te tuigen.

  “We willen de gebieden Waterlanden en ’t Rikkerink inrichten met PV-panelen en één of meer windturbines plaatsen in landelijk gebied.”

  Consortium
  Als het aan Oosting ligt, gaat men binnen de gemeente Hof van Twente op korte termijn ook zelf energie produceren. “Om dit van de grond te krijgen, heeft ECHT het initiatief genomen tot de oprichting van een consortium met drie andere grote partijen: Cogas,

 • de Raedthuys-groep en Twence. In dit verband willen we, in nauwe afstemming met de gemeente, onder andere de gebieden Waterlanden en ’t Rikkerink (beide 14 hectare, red.) inrichten met PV-panelen en één of meer windturbines plaatsen in landelijk gebied. Ook met inzet van Cogas’ biomassacentrale in Goor kunnen we honderden huishoudens van duurzame energie voorzien. Daarvoor moet de komende tijd een hoop gebeuren, maar wij gaan ervoor!”

   

  André Oosting, voorzitter EnergieCoöperatie Hof van Twente (ECHT)

 • andre1

 •