Goede storingscijfers behaald in 2016

 • Klanten in het verzorgingsgebied van Cogas hadden in 2016 gemiddeld 1,03 minuten geen stroom als gevolg van een storing. In vergelijking met het landelijke gemiddelde van 21 minuten is dit een goed resultaat. Ook wat betreft onderbrekingen in de gastoevoer scoort Cogas beter dan landelijk: gemiddeld 16 seconden, waar landelijk 58 seconden werd gemeten.

  Ook in relatie met het eigen vijfjaarlijks gemiddelde (gemiddeld 28 seconden gasstoring en 6,4 minuten stroomstoring) zijn de storingsresultaten over 2016 goed te noemen.

  Cogas vindt dat klanten moeten kunnen vertrouwen op een goede gas- en stroomvoorziening. Ze streeft er dan ook naar het aantal onderbrekingen en de duur daarvan zo laag mogelijk te houden. Al jarenlang

 • behoort Cogas tot de netbeheerders met de hoogste betrouwbaarheid en het is haar missie dat zo te houden. De storingscijfers laten zien dat deze missie in 2016 geslaagd is.

  Blijven investeren in betrouwbaarheid en veiligheid

  Cogas investeert continue in haar netwerken, zodat deze betrouwbaar en veilig blijven. Die investeringen zijn nodig om het net geschikt te maken voor de energietransitie en het steeds grotere gebruik van duurzame energiebronnen. Ook helpen de investeringen om een storing snel op te kunnen sporen en zo de overlast voor klanten te beperken.

  De belangrijkste oorzaak van gas- en stroomstoringen is nog steeds een externe, namelijk graafschade. Kabels

 • en leidingen raken dan beschadigd bij werkzaamheden door derden. Dit geldt zowel bij Cogas als landelijk. In 2016 werd 33% van de stroomstoringen en 52% van de gasstoringen in Cogas-gebied hierdoor veroorzaakt. Om graafschade zoveel mogelijk te voorkomen, zoekt Cogas de bedrijven die deze werkzaamheden verrichten actief op om hen te informeren over de plekken waar stroomkabels en gasleidingen in de grond liggen.

  Nederlandse energienet betrouwbaar en belangrijk

  Het Nederlandse energienet is één van de meest betrouwbare netten van de wereld. Het werkt 99,995% van de tijd. Omdat het net zo betrouwbaar is, merken veel mensen pas hoe afhankelijk ze zijn van energie op het moment dat er een storing is. Een betrouwbare en

 • duurzame energievoorziening is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de samenleving. Netbeheerders investeren daarin en willen tegelijkertijd het net betaalbaar houden. Dat lukt: de tarieven zijn in de afgelopen jaren gelijk gebleven of zelfs gedaald.

 •