Gas- en elektriciteitsnetten Cogas wederom betrouwbaar

 • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceerde woensdag de jaarlijkse factsheets kwaliteit waarin de Nederlandse netbeheerders worden beoordeeld op betrouwbaarheid, veiligheid, productkwaliteit en kwaliteit van de dienstverlening. Uit deze cijfers blijkt dat Cogas evenals voorgaande jaren zeer goed scoort en een betrouwbaar gas- en elektriciteitsnetwerk heeft.


  Cogas scoorde zeer goed op gemiddelde storingsduur. In 2015 had een huishouden in het gebied van Cogas gemiddeld 4 minuten geen stroom, waar het landelijke gemiddelde op ongeveer 20 minuten ligt. Hiermee heeft Cogas de kortste storingsduur voor elektriciteit van alle netbeheerders in Nederland. Voor gas was de gemiddelde uitvalsduur in Cogasgebied 19 seconden. Ook hiermee blijft Cogas ruim onder het gemiddelde 

 •  

 • van 129.6 seconden in Nederland.

  Ook wat betreft de storingsfrequentie komt Cogas als beste van de netbeheerders uit de bus; Cogas-klanten hebben gemiddeld het minst vaak te maken met storingen. Gemiddeld 54 op de 1.000 klanten kregen te maken met een elektriciteitsstoring en 2,3 op de 1.000 klanten met een gasstoring. Landelijk lagen deze cijfers op 267 op de 1.000 klanten (elektriciteit) en 6,7 op de 1.000 klanten (gas).

  Verder doet Cogas het goed qua veiligheid en dienstverlening. De aanrijdtijd naar klanten met storingen ligt met gemiddeld 39 minuten ruim onder de wettelijke norm van 120 minuten. Verder scoorde Cogas in 2015 hoog in het tijdig informeren van klanten over geplande onderbrekingen, bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden.

 •  

 • Directeur Gerald de Haan is blij met de behaalde score: “Al jaren behoren onze netwerken tot de betrouwbaarste en veiligste van Nederland en daar zijn we trots op. Ons doel is om dat zo te houden. Het is onze missie om één van de beste netbeheerders te zijn en daarmee van maximale waarde te zijn voor onze klanten. We investeren daarom continu in onze netwerken, zodat deze aansluiten bij de veranderende behoeften in de samenleving.”


  ACM

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder op onder meer de energiesector. Zo stelt de ACM bijvoorbeeld de maximumtarieven vast die netbeheerders voor gas en elektriciteit in rekening mogen brengen.

 • De ACM treedt ook op als klanten van mening zijn dat hun netbeheerder de Gaswet of de Elektriciteitswet 1998 niet goed uitvoert en daarover een klacht indienen.

  De factsheets van Cogas en de andere netbeheerders zijn te vinden op de website van de ACM.