Coteq Netbeheer is de onafhankelijke elektriciteits- en gasnetbeheerder binnen de Cogas-groep. Onze collega's van Coteq Netbeheer zorgen voor een veilig en betrouwbaar transport van gas en stroom naar je woning of bedrijf. Daarnaast zorgen zij voor de aanleg en het onderhoud van het gas- en elektriciteitsnet. Zij is niet jouw leverancier.

Cogas Duurzaam is de netbeheerder en energieleverancier van jouw duurzame energienetten.