De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden.
Sinds 1 januari 2014 is in Nederland de Warmtewet van kracht. De Warmtewet is in 2020 op onderdelen aangepast. Het doel van deze wet is om helderheid en bescherming te bieden aan afnemers en warmteleveranciers bij de levering van warmte en koude. Deze wet is van toepassing op consumenten en zakelijke afnemers met aansluitingen van maximaal 100 kW.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet er op toe dat warmteleveranciers zich aan deze regels houden. Momenteel wordt er door de regering gewerkt aan het nieuwe wetsvoorstel: Wet collectieve warmtevoorziening.

Wat regelt de huidige Warmtewet?

In de Warmtewet staat onder andere:

  • de vaststelling van de landelijke maximum tarieven voor warmte en koude. Deze maximum tarieven worden ieder jaar, aan het begin van elk kalenderjaar, opnieuw door de ACM vastgesteld.
  • de financiële compensatie bij ernstige storingen.
  • de meting van het energieverbruik.
  • de mogelijkheid tot het voorleggen van geschillen aan de geschillencommissie

Meer gerelateerde veelgestelde vragen