Bij de warmtenetten van Cogas is sprake van een (lokale) warmte-infrastructuur, waarbij Cogas Duurzaam zorgdraagt voor het aanleggen, beheren en onderhouden van de infrastructuur en de partij is die de warmte aan klanten levert. Cogas levert dus warmte aan haar klanten via het warmtenet dat lokaal aanwezig is bij de klant.
Ter vergelijking met gas en elektriciteit: de eigendom van de netwerken zijn in handen van een netbeheerder en de levering aan een klant wordt uitgevoerd door een leverancier.

Gas en elektriciteit wordt landelijk door een netbeheerder getransporteerd via het gasnet of elektriciteitsnet en u heeft een contract (voor onder ander de betalingen) met een leverancier naar keuze. Deze verplichte splitsing heeft de wetgever bepaald.

Meer gerelateerde veelgestelde vragen