Overname Zwolle Zuid door ReDo

Waarom draagt Cogas Duurzaam de exploitatie van Zwolle Zuid over aan ReDo?

Cogas Duurzaam heeft (met terugwerkende kracht) per 1 december de exploitatie, het onderhoud en beheer en alle bijkomende zaken zoals facturatie, meteruitlezing e.d. overgedragen aan ReDo.

Lees meer