Netbeheerders gaan de kosten zeker op de langere termijn op de klanten verhalen? Dat kan toch niet anders.

    De toezichthouder van de overheid (ACM) stelt de prijzen van de meterhuur jaarlijks vast. De ACM ziet er op toe dat de meterhuur niet ineens zal stijgen als u een slimme meter heeft.