Uitleg over de termen die we gebruiken op de jaarafrekening:

  • Klantnummer: jouw debiteuren- of klantnummer
  • Vervaldatum: de datum waarop de factuur uiterlijk moet worden betaald. Dit is 14 dagen na factuurdatum.
  • Contractnummer: De vastgelegde afspraken tussen u en Cogas over het betreffende leveringsadres.

1e Factuurpagina: deze toont een samenvatting van alle verschillende posten op jouw factuur.
De 2e factuurpagina toont de details. Het tarief voor de geleverde diensten is opgebouwd uit: variabele kosten (afhankelijk van het verbruik), vaste kosten (zoals vastrecht voor warmte en/of koude), huur voor de meter en huur voor de afleverset (met eventueel een warmtewisselaar).

  • Leveringsadres: het adres waaraan warmte-, en/of warm tapwater en/of koude wordt geleverd. Naast het leveringsadres staat in blauw wat je van Cogas Duurzaam krijgt geleverd, namelijk warmte- en/of koude- en/of warm tapwater.
  • Periode: de periode waarover het verbruik en de vaste kosten in rekening worden gebracht.
  • Totaal factuurbedrag: Hier zie je het totale bedrag van de factuur staan. De al betaalde voorschotten zijn in mindering gebracht. Vervolgens wordt genoemd of dit bedrag afgeboekt of teruggestort zal worden of dat wij een betaling van jou verwachten.
  • Overzicht betaalde voorschotten: hier staan alle bedragen die wij van jou hebben ontvangen in de genoemde periode. Ook het totaalbedrag wordt vermeld.
  • Jouw openstaande saldo: Mochten er nog onbetaalde facturen zijn, dan staan deze hier en wordt het totale openstaande saldo getoond.
  • Details van jouw factuur: per kostensoort wordt de hoeveelheid (GJ of deel van het jaar) en prijs aangegeven. Het daaruit ontstane bedrag wordt inclusief en exclusief BTW getoond.
  • Overzicht van jouw verbruik: De begin- en eindstanden van uw meter(s) en het daaruit afgeleide verbruik.

Meer gerelateerde veelgestelde vragen