Cultuurfonds

  • Cogas speelt als netwerkbedrijf een belangrijke maatschappelijk rol. Maar ook op andere vlakken willen wij ons maatschappelijke steentje bijdragen.

    Cogas Cultuurfonds

    Vele jaren zijn we een trouwe ambassadeur van kunst en cultuur, door bijdragen vanuit het Cogas Cultuurfonds aan uiteenlopende mooie initiatieven. Instellingen met een kunstzinnig of cultureel karakter die een evenement willen organiseren, kunnen bij het Cogas Cultuurfonds aankloppen voor een financiële bijdrage. In het menu vindt u het reglement en aanmeldformulier voor het Cogas Cultuurfonds. De inschrijving voor 2018 is gesloten. Rond eind oktober/begin november 2018 gaat de inschrijving voor 2019 open.

  • Overige sponsoring

    Naast de instellingen die Cogas sponsort vanuit het Cultuurfonds sponsoren wij zo veel mogelijk lokale, kleine initiatieven met een breed maatschappelijk karakter. We vinden het belangrijk dat deze activiteiten laagdrempelig en openbaar zijn. Zo kunnen veel mensen meedoen en meegenieten. Via het menu vindt u het beleid dat wij hanteren bij het beoordelen van sponsoraanvragen.